ANTERA: ÉN TIL ÉN

ANTERA: ÉN TIL ÉN • Dyktige IT-utviklere • Facilitated Work Hub

TO MANN OG EN MODUL

Året var 2010, og CMS-utvikleren Antera i Oslo hadde en avgjørelse å ta. De hadde kjøpt tilbake rettighetene til eget produkt etter først å ha solgt det til Sverige. Kundeporteføljen og verdiene var for store til å hive alt på båten.

– Så sto vi der, da, sier daglig leder Ståle Gjerde. – To mann uten utviklingskompetanse. Med behov for en utvikler.

Skulle de ansette, leie, eller outsource?

For å holde hjulene igang åpnet Gjerde og kollegaen med å leie inn en tidligere ansatt. Dette var kun ment som en korttidsløsning. Tryggheten i å ha en fast ansatt lokket mer. Duoen anså imidlertid stillingen som for liten og uinteressant til å tiltrekke seg virkelig gode utviklere i Norge. Hva så med å kikke utenlands? Tidligere erfaringer med India gjorde klassisk outsourcing nokså uaktuelt.
– Hele poenget var at vi skulle sette ut absolutt kjernekompetanse, forteller Gjerde. – Hvis noe alvorlig skulle skje, samtidig som prosjektlederen aldri plukket opp telefonen, ville vi være ferdige på dagen. Vi trengte forutsigbarhet og stabilitet.Mens kollegaen styrer administrasjonen i en deltidsstilling, er Ståle Gjerde operativ leder i Antera. Han hadde tidligere vært i kundemøte med Vietnam-baserte Outsourceits daglige leder Øystein Baeko, og holdt en viss form for kontakt i ettertid. Outsourceits modell skiller seg fra annen fjernbemanning. Her fungerer medarbeiderne som kundens egne faste ansatte, med Baeko på plass som fasilitator, teknisk veileder og kulturell brobygger.- Det var naturlig å ta det videre med Outsourceit, sier Gjerde. – Og betryggende å vite at de kunne dempe kulturelle krasj som måtte oppstå.

Norsk miljø- og arbeidskultur er nemlig viktig for Outsourceit. I lokalene deres i dynamiske Ho Chi Minh City finner du både vaffeljern og ostehøvel, selv om Swix-kofferten foreløpig glimrer med sitt fravær. Det viktigste aspektet er likevel å gjenskape norsk struktur. Oppmuntre ansatte til å bidra med kreativitet, innspill og konstruktiv kritikk, ikke bare blindt motta ordre. Kommunisere åpent. Få det beste ut av ressursene. Slike ting.

 

 DIGITALE LEGOKLOSSER

Anteras produkt er CMS e-handelsplattformen EWAT. De selger websider og nettbutikkløsninger med tilpassede integrasjoner mot lagerlogistikk og regnskap, ulike faktureringsprogrammer, og eksisterende betalingssystemer. Hovedplattformen er kraftig, med moduler i kontinuerlig utvikling. Jobben er å skru til ting og integrere nye verktøy. Resultatet blir en tilpasningdyktighet som ikke dekkes av hylleløsninger. Antera tilbyr rett og slett selskaper nøyaktig de fasilitetene de trenger på sine nettbutikker og hjemmesider.

– Vi bygger egentlig med LEGO-klosser, sier Gjerde.

Og “vi”, det er Ståle og Ms. Thuy. Thuy sørger for at klossene klikker sammen. Moduler designer hun utifra kundenes ønsker, og målet er alltid enklere og mer effektiv integrasjon. Thuy arbeider også med å adaptere ny teknologi, og har gjort grunnabeidet for å utvikle software til neste versjon av EWAT.
Fra et utvalg kandidater Outsourceit silte fram, ble altså Thuy utvikleren Antera valgte seg i januar 2011. De jobber fortsatt sammen.

 

EN KOLLEGA 930 MIL UNNA

Jeg treffer Thuy på et av møterommene i Outsourceits lyse kontorlandskap i sentrum av Ho Chi Minh City. Det er fredag, og duften av stekte vafler fremkaller smil hos de ansatte når røre gjøres om til hjerter ved jernet i kjøkkenkroken.

Thuy kan skilte med en bachelor-grad i software-utvikling fra det naturvitenskapelige universitetet i byen. Software var en mer ´feminin´ gren innen IT enn nettverksystemer, følte hun, og valgte deretter. Til Outsourceit ble Thuy hentet fra et større regionalt mediekonsern, der hun jobbet som database-utvikler. Hun liker å lage applikasjoner, og hevder å trives godt på jobben. Den lar seg kombinere fint med familieliv, noe som ikke var tilfelle hos forrige arbeidsgiver der mye foregikk på sen kveldstid. Thuys engelskuttale er ikke 100% Oxford. Endel endelser på ord kuttes her og der, men vokabularet er det ingen ting å si på. Vi kommer raskt inn på kommunikasjonen med Ståle i Oslo. Hvordan er det å arbeide så tett med noen hun aldri har møtt?

Med tanke på det muntlige engelsknivået, gikk det mest i chat og emailer det første året, forteller Thuy. Hun synes det både var og er vesentlig enklere å uttrykke idéer skriftlig enn muntlig. Etterhvert har duoen benyttet videosamtaler mer, noe som har styrket den kollegiale følelsen. Det hjelper å se fakter, ansiktsuttrykk og ikke minst et smil, sier hun. Thuy opplyser at Ståle kan være en vittig skøyer på skjermen, og at de etterhvert har utviklet en fin og uformell tone sammen selv om de unngår temaer som personlige bekymringer. Hun mener kommunikasjonen ville ha hevet seg ytterligere et par hakk om de hadde truffet hverandre. Hun har sett andre hos Outsourceit få besøk av kollegaer fra Norge, og hørt hvordan arbeidsforholdet blir opplevd som styrket i ettertid.

På telefon fra Youngstorget bekrefter Ståle Thuys versjon av hvordan de kommuniserer. Han forteller at rutinen er daglig chatting, med skype video-samtaler på fredager der de deler skjerm og presenterer. De holder seg stort sett til jobbrelaterte temaer, men kan også skli off topic innimellom. Begge to nevner for meg at alltid etter ferieturer liker de å fortelle hverandre om og vise bilder fra stedene de har besøkt. Thuy avslutter med at hun ser på Ståle som en venn.

 

TIPS FOR EN ENKLERE INNKJØRING

Basert på konkrete utfordringer Antera støtte på i innkjøringsfasen, byr Ståle på noen gode tips til andre som skal sette igang:

  • Alt språk internt går nå på engelsk. Det kutter overhead. Også møtenotater hjemme i Norge tar jeg på engelsk. Da slipper jeg å bruke tid på å oversette dem for Thuy før de sendes over. Tid spart er penger spart.
  • Bruk mye tid på kommunikasjon i starten. Finn en tone som fungerer. Et hovedproblem med outsourcing er å kontinuerlig måtte bruke masse tid på kommunisering. Vinninga går opp i spinninga om en drukner i misforståelser.
  • Forvalt forventninger. Vent med de store oppgavene til mindre oppgaver er løst tilfredsstillende.
  • Jeg lærte å be om innspill. Å høre hva hun mener også, det var viktig. Thuy var veldig interessert i å få til arbeidsflyten. Dette hjalp mot en litt manglende stolthet i jobben, som jeg opplevde fra henne til å begynne med.

Ståle Gjerde har også et tips til Outsourceit:
– Outsourceit sitter på erfaringen. De kan bli flinkere til å beskrive konkrete situasjoner og problemer som ofte vil oppstå med en fjernansatt, med tydelige løsningsforslag. Ja, nærmest skrive ned spillereglene, lage en slags bruksanvisning. Alt for å optimalisere tidsbruk, sier Gjerde.
Idéen er god, og Outsourceits ledelse og markedsavdeling lover at de allerede på saken.

 

 BAEKO OM FJERNBEMANNING

– Den aller viktigste ingrediensen for å få til outsourcing – eller hva som helst annet – er at du prøver ordentlig.
Daglig leder Øystein Baeko kjenner bransjen svært godt, og vet hvor fallgruvene ligger. Derfor har han valgt vekk løsninger han har sett ikke fungerer. At tilpasningen virker, viser ikke minst turnover-raten blant Outsourceits ansatte, som til bransjen å være er sensasjonelt lav. Outsourceits modell, der utviklerne fungerer som dine egne ansatte, kan være tidkrevende i startfasen, innrømmer han. Men, så blir da også resultatet atskillig bedre på lang sikt.
– Det er bryet verdt å krabbe opp bakken når du endelig kommer opp på flata, smiler Baeko, og skryter av Ståle Gjerdes innsats som arbeidsgiver for Thuy:
– En ting Ståle har gjort virkelig bra, er å være åpen og direkte. Fortelle hva som er bra og hva som ikke er bra. Ha tålmodighet til å pushe ting i den retningen han vil, for å komme dit. Og når det da begynner å funke, så høster de fruktene av tett og god 1-til-1 kommunikasjon. Og tillitsforholdet vokser, legger han til.

Hos de færreste asiatiske outsourcere får en liten kunde lov til å beholde en god utvikler, kan Baeko fortelle. Talenter omplasseres raskt til viktigere team, eller forsvinner ut døra til konkurrenter for en minimal lønnsøkning. Det velter hele stabiliteten et godt samarbeid er tuftet på. Dessuten, i små firmaer, handler det ikke om å skape en følelse hos den ansatte av å være viktig; du ER viktig. Da nytter det ikke med stadige omrokkeringer i mannskapet, avslutter Baeko.

 

OUTSOURCEIT FACILITATED WORK HUB

Hvordan fasiliterer Outsourceit Antera?

Vi har ikke så mye behov til daglig, påpeker Gjerde. Han nevner lønnsforhandlinger og personalting. Likevel er Gjerde utrolig avhengig av at Outsourceit følger med på hans kollega, leser kroppsspråk og tar signaler. Det har gått bra hittil. Han opplever det som veldig betryggende at de er på ballen med en gang det er noen issues, så kriser kan avverges. – Ledelsen virker veldig tilgjengelige, og det tror jeg er smart. Dette er et tillitsbasert treparts forhold, sier Gjerde.

Thuy mener at Outsourceit skaper et godt arbeidsmiljø for henne. Hun er kanskje ikke spesielt opptatt av det norske apektet, innrømmer hun, men liker små touch som gode fredagslunsjer og fruktpauser hver ettermiddag der praten går livlig. Hun ser på Outsourceit som en stor familie, sier hun. Av konkret fasilitering er hun spesielt fornøyd med treningen hun fikk i muntlig engelsk av Outsourceits britiske client service manager, Rehan Quraishi. Hver uke satte de seg ned og diskuterte et nytt tema, bare snakket litt for å styrke uttalen og også selvtillitten til å uttrykke seg bedre. Thuy er også glad i de faglige ´Share Technology´-foredragene på huset. Her kan ansatte presentere teknologien bak prosjekter de holder med. Alle drar faglig nytte av slike innblikk. På spørsmål om hun finner det utfordrende å holde seg oppdatert på alt som skjer innen e-handel, svarer Thuy bekreftende.

– Men det er bare bra. For det er en god ting å bli utfordret, legger hun til.

Etter utfordringene i starten, oppsummerer Ståle Gjerde situasjonen idag slik:
– Jeg er veldig fornøyd med hvor egenrådig og selvstendig Thuy jobber nå.
Har han planer om å besøke kollegaen sin i tropene?
– Ja, svarer han kontant. – Det har jeg hatt planer om i fem år! Men som den eneste operative ansvarlige er det ingen andre som passer butikken om jeg er borte. Det har stoppet turen sålangt.

Inntil videre får Anteras to CMS-operatører fortsette å bygge digitale LEGO-klosser sammen, fra hver sin pult i hver sin verdensdel.

Klient: Antera Norge AS
Antall ansatte: 3
Antall hos Outsourceit: 1 (oppstart i 2011)
Tags: EWAT CMS, nettbutikkløsninger, integrasjon, moduler
Dato: 7. februar 2017
URL: http://antera.no/

Kundereferanser

IMATIS OG OUTSOURCEIT – EN SUNN SYMBIOSE

Sommeren 2012 befant Imatis seg i samme situasjon som mange andre norske teknologifirmaer gjør idag. De ekspanderte, og hadde tatt produktet sitt til utenlandske markeder.