IMATIS OG OUTSOURCEIT – EN SUNN SYMBIOSE

INN I UTLANDET

Sommeren 2012 befant Imatis seg i samme situasjon som mange andre norske teknologifirmaer gjør idag. De ekspanderte, og hadde også tatt produktet sitt til utenlandske markeder. Samtidig som de trengte flere utviklere, var kostnadsbildet en viktig bit i strategien om å vokse sakte, men sikkert. Leder for produktutvikling, Espen Semb, beskriver seg dessuten som nysgjerrig av natur.

Sammen med ledelsen hjemme i Porsgrunn ønsket Semb å forsterke laget med en ekstern utvikleravdeling i Asia. Ikke bare for kostnadenes skyld, men også for å hente inn et friskt utenlandsk perspektiv i deler av staben, nå som Imatis siktet globalt. India og Vietnam ble sirklet inn som mulige områder for å hente inn eksterne ressurser.

Daglig leder i Imatis, Morten Andresen, hadde såvidt vært i kontakt med Facilitated Work Hub tidligere. Da også en annen ansatt hadde kjennskap til Facilitated Work Hubs daglige leder Øystein Baeko, ble kryssreferansen utslagsgivende for at Baeko ble kontaktet i Ho Chi Minh City, på Vietnams banehalvdel i landskampen Vietnam – India.

Semb forteller at han ikke fikk den rette følelsen etter å ha kontaktet et par tradisjonelle outsourcing-tilbydere i India. Det ble mye nikking og få spørsmål. Facilitated Work Hub’s modell virket raskt som et tryggere og mer tiltrekkende alternativ, med Baeko som norsk teknisk leder på plass i byen som en brobygger både faglig og kulturelt. Hos Facilitated Work Hubs ansettes dine egne nøye utvalgte spesialister etter spesifikke intervjurunder, i motsetning til andre steder der det romsteres med staben for å tromme sammen nye team på kort varsel når behovet melder seg.

Et kjernepunkt ved Facilitated Work Hub er at din nye kollega fungerer som en ansatt, og kommuniserer direkte med dine egne utviklere. Semb fikk raskt den gode følelsen under innledende samtaler, sier han. Og ballen rullet Vietnams vei.

 

ALT HANDLER OM KOMMUNIKASJON

Imatis utvikler kort fortalt cutting edge integrerte kommunikasjonsløsninger for sykehus og helsesektoren. Via brett, mobiltelefoner og veggskjermer synkroniseres journaler, innsjekk, timebestillinger, behandlingsinformasjon og alarmer IRL i et brukervennlig grensesnitt, som benyttes av doktorer, helsepersonell og pasienter. Basert på løpende feedback utvikles stadig nye moduler og løsninger for å utvide tilbudet og gjøre systemet maksimalt effektivt og pasientsikkert.

Imatis-software kobles opp mot scannere, røntgenmaskiner og andre apparater for å skape et fullintegrert system. Videokonferanser mellom hjemmpasienter og helsepersonell er en annen viktig funksjon som minimerer bortkastet tid, det samme er avkryssingsmuligheter som sikrer at samme sjekk tas bare én gang.

Mye av utfordringene i dagens helsevesen handler om logistikk, kan Semb fortelle, og Imatis arbeider kontinuerlig med å sende sykehuset som konsept inn i fremtiden. Team-leder Thai i Ho Chi Minh City-avdelingen røper at ett av målene er å gjøre sykepleiere fire ganger så effektive som idag ved hjelp av høyteknologi.

Imatis valgte altså Facilitated Work Hub, og Thai ble en av to utviklere de startet med høsten 2012. Via et godt lokalt nettverk styrte Baeko rekrutteringsprosessen, og silte fram et utvalg sterke kandidater, spesifikt etter Sembs stillingsbeskrivelser. Personlighet er også et vesentlig trekk her; det letes etter folk som tør å bidra med input og kreativitet. Vanligvis tar Facilitated Work Hub og kunden intervjurunden sammen via skype video, men i dette tilfellet valgte Semb å la Baeko foreta utvelgelsen. At valget falt på to stykker til å begynne med, var ifølge Semb ikke tilfeldig.

Det gir en synergieffekt når to kollegaer kan snakke sammen og lære opp hverandre, samtidig som de selvsagt kommuniserer tett med sine nye kollegaer i Norge. Han medgir at det dukket opp endel forståelsesutfordringer med sin nye avdeling i starten. Da var Baeko god å ha på huset, sier Semb. Kulturgap skal ikke kimses av, og her jobber Facilitated Work Hub hardt med å tilrettelegge for en norsk arbeidskultur i sine lokaler i metropolen HCMC, eller Saigon som byen kalles av innbyggerne sine.

– Vi så fort at det fungerte, sier Semb. Mye detaljert spec design, demoer og oppfølging i starten hjalp. Det var en kode å knekke, og det tok Imatis et par måneder. Etter en innkjøringsperiode på et snaut halvår var produktiviteten på 100%. Ved senere ansettelser i Saigon har innkjøringen gått stadig radigere. Når koden er knekt – av kodere – så går det seg gjerne til.

Etter to år utvidet Imatis med to nye utviklere i Vietnam, og ytterligere to år etter, i august 2016, ble avdelingen utvidet til seks, da med én Senior .Net utvikler og én Senior Quality Controller. Samtidig har antall nyansettelser i den norske utvikleravdelingen økt parallelt. QC Gam (28) er siste skudd på stammen i Saigon.

Hun kan fortelle at hun plukket opp stillingsannonsen via LinkedIn, og umiddelbart likte ordlyden. Den fikk søkerne til å føle seg som en ressurs, ikke en utgift, sier hun. Dessuten satte Gam pris på at det dreide seg om et norsk selskap, da hun har slektninger i Norge og et generelt positivt inntrykk av landet.

Denne gangen bidro både Øystein Baeko og Espen Semb i ansettelsesintervjuet, sistnevnte via skype video. Gam pekte seg ut med sin utadvendte personlighet, i tillegg til gode faglige kunnskaper innen flere områder, fra grafisk design til IT og business-analyse. Idag, et halvår etter, trives hun i Imatis og Facilitated Work Hub. Hun nevner at hun fikk god oppfølging av Facilitated Work Hub’s Client Service Manager, britiske Rehan Quraishi, i innkjøringsperioden. Her også har Facilitated Work Hub en viktig rolle å spille.

Baeko, som ikke går av veien for å flette inn en fotballanalogi eller tre, beskriver rollen sin som ikke ulik en fotballtrener med spillerkarriere. Med teknisk bakgrunn og norsk pass forstår han hvordan utviklere tenker, både i Saigon og i Norge. Han kan evaluere de ansatte på et fagteknologisk høyt nivå.

Men til syvende og sist handler det om å få lag til å spille sammen, gjøre hverandre bedre. Skape stabil flyt. Det pussigste ved Facilitated Work Hub, avslutter Gam, er mangelen på gjennomtrekk. Team-leder Thai er enig. – Når folk begynner her, så blir de.

 

UTFORDRINGER

På direkte forespørsel lister Imatis-trioen opp utfordringer de har støtt på, sett fra begge sider.

  • Distansen til produktet i bruk
  • Språkbarrieren
  • Forventet opptreden av ansatte i vietnamesisk arbeidsliv
  • Høyere krav til å levere tilstrekkelig informasjon

I slutten av januar 2017 besøkte Espen Semb Vietnam for første gang. Turen hadde flere formål, og aller viktigst var det sosiale med Thai, Gam og de fire andre kollegaene hans. Samtidig ble oppholdet en gyllen mulighet til å løse utfordringer.

Distansen til produktet som utvikles her, men benyttes i Norge og andre land, er nevnt. Semb ga teamet en praktisk demonstrasjon og kjørte en case fra en norsk akuttavdeling. Hele prosessen fra pasienten sjekker inn, via behandling og oppfølging, til utsjekk. Alt med Imatis´ kommunikasjons-software inkorporert i alle stadier. Han vektla særlig elementer utviklet i Vietnam, som skjemamoduler. – Det var veldig ålreit for oss alle, forteller Semb. – Ikke bare ble prosessen konkret for teamet, dette går også på yrkesstolthet når de ser at alt de produserer er i aktivt bruk.

Alle utviklerne i Imatis jobber mot samme kildekode-base, men de hjemme i Norge har hittil kommet tettere på sluttresultatet i bruk.

Det meste kan sies på epost og skype video. Til daglig har Saigon-avdelingen løpende kontakt med sju utviklere og en QA i Porsgrunn. Semb har, med en stadig økende stab og desto mindre tid, konsentrert seg mer inn mot én-til-én-kommunikasjon med team-leder Thai.

Han beskriver sin rolle som en ´flowmaster´ innen produktutvikling, der han har oversikten til å instruere og delegere, og effektivere flyten der det er mulig. Ikke ulikt Imatis´ eget kommunikasjonsprodukt på sykehusarenaen, faktisk. Som Espen selv uttrykker det: – Oppskriften på fiasko er å jobbe adskilt og uten kommunikasjon, og slå sammen resultatene etterpå.

Kommunikasjon via epost og skype video fungerer godt. Likevel er det noe eget ved å møtes ansikt til ansikt. Selve språkbarrieren går ikke så mye på språket – unge utdannede vietnamesere behersker engelsk svært godt – men litt på det som ikke sies.

Kroppsspråk, kulturavhengig oppdragelse, og slike ting. Thai forteller at forventet vietnamesisk opptreden i yrkeslivet tradisjonelt består i å ta imot og utføre ordre. Vertikal struktur. Dette skapet setter Facilitated Work Hub på plass allerede i utsilingsfasen av kandidater. Norske selskaper ønsker input, forslag og spørsmål fra alle sine ansatte. Dette er en omstillingsprosess fra tidligere arbeidsgivere for de fleste vietnamesere, og noe som sjelden vektlegges innen tradisjonell outsourcing.

Semb virker fornøyd med innspillsfrekvensen fra sine folk. Andre aspekter, som evnen til selvopplæring internt, sto kanskje ikke like sterkt. Dette fikk han tatt tak i under sitt besøk. – Det er viktig å vise seg, nevner han. – Jeg har også lært at jeg kan bli bedre på å gi tilstrekkelig info; en direkte følge av at kollegaene mine i Saigon kom med ærlige innspill.

Facilitated Work Hub har selv erfart at besøk alltid får en god effekt. Ikke bare når kollegaer møtes, men også etterpå. Det samme har QC Gam, som samarbeidet med kollegaer i Singapore tidligere. Etter en tur over dit, ble både kommunikative og sosiale bånd ble klart styrket. Thai har på sin side besøkt Porsgrunn. Han beskriver turen som essensiell for sin videre karriere i Imatis. – Det var en liten investering med høy avkastning, legger han smilende til.

 

FORDELER VED Å HA AVDELINGER I ULIKE LAND

  • Forskjellige skoler
  • Flat struktur
  • Viktig posisjon i et globalisert næringsliv

Ulik bakgrunn og forskjellige skoler tilfører selskaper nye tanker og idéer. Å angripe fra forskjellige vinkler, for å holde oss til fotballterminologien, gir crossballer inn i boksen fra begge flanker. Facilitated Work Hub kan fortelle at flere klienter har nevnt overraskende mange og gode innspill fra kontorlandskapet i Ho Chi Minh City som en av grunnene til at samarbeidet fungerer så godt, og utvikler seg til en varig symbiose.

Semb nevner spesielt vietnamesernes evne til å analysere og danne seg et overblikk før kodingen tar til.

Imatis praktiserer flat struktur, kanskje enda mer enn andre norske selskaper. Ifølge Thai benytter de stort sett ikke titler, noe som fører til at hver ansatte føler seg mer betydningsfull. – Jeg kan til og med spøke med CEO, det er ikke noe problem, sier han, og beskriver norsk arbeidskultur som høflig, uformell og snakkesalig. Den biten trives han godt med.

Imatis har folk også i bl.a. Australia, Armenia og Sveits. Slik ligger de godt an med tanke på innspill fra forskjellige skoler i sin videre satsing internasjonalt. Bak Norge, der drøyt halvparten sitter, har utvikleravdelingen i Ho Chi Minh City vokst til å bli selskapets nest største.

Imatis er ikke alene om å identifisere byen som et godt sted å finne forsterkninger. World Economic Forums Davos-konferanse nå i januar satte faktisk HCMC på en råsterk 2. plass over verdens mest dynamiske byer på sin splitter nye rangering (ref: JLL´s 2017 City Momentum Index). Det er en hel høne av fjær i hatten til unge vietnamesere, og en by som satser alt på å bli ledende innen ny teknologi.

Idag hả Imatis rundt 50 ansatte. Australia er bedriftens største satsingsområde, og med en betydelig del av markedet på hjemmebane i Norge allerede i boks, er det naturlig å heve blikket videre mot nye horisenter utenlands også framover. Både Espen Semb og Thai antar at Vietnam-avdelingen i Imatis vil fortsette å vokse. Samarbeidet har et langsiktig og stabilt perspektiv, og begge parter føler at modellen fungerer. Semb kaller den sågar en suksess, noe Facilitated Work Hub ikke finner noe motargument mot.

Klient: Imatis
Antall ansatte: Ca. 50
Antall hos Outsourceit: 8 (oppstart i 2012)
Tags: IKT, eHealth, moduler, software development
Dato: 05. September 2019
URL: http://imatis.com/

Kundereferanser

ANTERA: ÉN TIL ÉN

Året var 2010, og CMS-utvikleren Antera i Oslo hadde en avgjørelse å ta. De hadde kjøpt tilbake rettighetene til eget produkt etter først å ha solgt det til Sverige. Porteføljen og verdiene var for store til å hive på båten.