Kundeportal

 

Her kan dere som kunde/potensiell kunde av Outsourceit ta del i våre portaltjenester. På portalen kan dere finne mer detaljert informasjon om hvordan vi jobber, hvorfor vi valgte å jobbe på denne måten og hvordan vår arbeidsmåte bidrar til å øke deres konkurransedyktighet.
Tjenestene er låste, for å få tilgang ber vi dere ta kontakt med oss.

CORPORATE INFORMATION

CORPORATE INFORMATION

TRYKK HER

EMPLOYEE INFORMATION

EMPLOYEE INFORMATION

TRYKK HER