Slik virker det…

Vi i Outsourceit har spesialisert oss i å sette opp stabile høykvalifiserte IT-arbeidsstyrker i Vietnam for norske firmaer. Ved å skape et fruktbart samarbeid mellom dine ansatte i Norge og dine faste medarbeidere i Vietnam, løser vi dine langvarige bemanningsbehov.

Del denne siden

selection_007FORTELL OSS OM DITT FIRMA

 • Gi oss vesentlig informasjon om din business og dine behov, så vi kan finne løsningene du trenger.
 • Fortell oss hvem du leter etter. Vi rekrutterer din nye medarbeider basert på ønsket erfaring, teknisk ekspertise og andre kvalifikasjoner du etterlyser.
 • I Outsourceit spiller vi med åpne kort. Du har full kontroll og innsyn i hele samarbeidsprosessen vår, noe som skaper trygghet og tillit.
 • All fakturering skjer innenfor Norges grenser, og vi forholder oss selvsagt til norske kontrakter og regelverk.

selection_008DET ER DINE FOLK! LITT OM REKRUTTERING OG UTVELGELSE

 • Outsourceit utlyser stillingen via flere kanaler og gjennom vårt svært omfattende nettverk. Deretter siler vi ut de aller beste kandidatene. 
Vår norske tekniske konsulent går så løs på intervjurundene og presenterer en toppet liste for deg. Du er selvsagt velkommen til å delta og velge.
 • Du bestemmer medarbeiderens lønn og arbeidsforhold, akkurat som du gjør hjemme i Norge.
 • Outsourceit tar seg av og signerer ansettelseskontrakter. Vi kjører full åpenhet gjennom hele løpet, slik at du alltid har kontroll og fullt innsyn i ansettelsesforholdet.
 • Din utvalgte kandidat er klar til å starte i sin nye jobb innen 30-60 dager – dette i henhold til vietnamesisk lov. Teamet ditt tilhører kun deg, og vi flytter aldri folk over til andre kunder.

selection_009EN INTEGRERT KOLLEGA

 • Vår IT-avdeling skaffer og implementerer all hardware og software du etterspør, slik at din nye medarbeider har verktøyene som trengs for full kompatibilitet med dine lokale utviklere.
 • Outsourceits innkjøringsopplegg sørger for at din nye medarbeider stiller rustet og klar til å jobbe for deg fra dag én.
 • Din nye medarbeider kommuniserer og samarbeider direkte med dine lokale ansatte. Du kan instruere, delegere oppgaver og tilby opplæring, akkurat som med annet personale.
 • Vår norske tekniske konsulent i lokalene våre i Vietnam fungerer som brobygger mellom vietnamesisk og norsk kultur. Han bidrar også når det dukker opp utfordringer knyttet til kommunikasjon eller faglige hindere av teknisk art.
 • Din nye medarbeider vil kontinuerlig tilpasse seg bedre og bedre til deres bedriftskultur. Snart vil en felles forståelse oppnås, og med det en velkommen følelse av tilhørighet. Slik skaper dere et langsiktig og stabilt forhold, og staben din får en lojal og dyktig kollega på den andre siden av jorda.